ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยสำโรงจันทร์ / 01 ส.ค. 62