ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 1 ถึงถนนพิบูลละเอียด ซอย 12 / 31 ก.ค. 62