ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนพายัพทิศ ซอย 4 /26-ก.ค.-2562