ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 8/8 (ทางเข้าโรงเรียนโคราชพิทยาคม) /26-ก.ค.-2562