ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบาย ซอยสำโรงจันทร์ (แยกซ้ายมือทางไปเดอะมอลล์) /26-ก.ค.-2562