ฉบับที่ 381 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านพักทหารหนองบัวรอง /26-ก.ค.-2562