ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สอร้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก บริเวณโดมหลังคาคลุมสนาม และอาคารเรียน 3