ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ /8-กรกฏาคม-2562