ฉบับที่ 132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)