ฉบับที่ 218 ประกวดราคาซื้อโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตรียง และผู้พิการ /15-พ.ค.-2562