ฉบับที่ 214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟับท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 21 /15-พ.ค.-2562