จ้างวัสดุที่จำเป็นในการจัดงาน งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2562 /20-มี.ค.-2562