ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเดชอุดม ซอย 5/2 /20-มี.ค.-2562