ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการเดินระบบดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย โดยวิธีคัดเลือก