ฉบับที่ 649 การจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 -25 ธ.ค. 2561