ฉบับที่ 601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 คัน 21-พ.ย.-2561