ฉบับที่ 563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัย เทศบาลนครนครราชสีมา 29-10-61