ฉบับที่ 559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 25-ต.ค.-2561