ฉบับที่ 418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 9-8-2562