ฉบับที่ 417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ของโรงเรียนกีฬา ครั้งที่ 2 /9-8-2562