ฉบับที่ 419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย 12 แยกขวามือ /9-8-2562