ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนหลังเดอะมอลล์ (ซอยบุมะค่า) /9-8-2562