จัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 165 แรงม้า /14-8-2562