ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน 30 กันยา ซอย 2/1/7 /14-8-2562