ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเดชอุดม ซอย 14 /14-8-2562