ฉบับที่ 433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนหลังเดอะมอลล์ (ซอยบุมะค่า) /16-8-62