ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 16 /16-8-62