ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน 30 กันยา ซอย 2/1/7 /16-8-62