ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 รายการ /16-8-62