ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บตะกอนโรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอน /16-8-62