อาหารสำหรับนัำเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา /20-8-62