ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจอมพลจากโรงเรียนเทศบาล 1 ถึงประตูพลล้าน /20-8-62