ฉบับที่ 449 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสืบประชาอุทิศ (มิตรภาพ ซอย 8) /20-8-62