ฉบับที่ 456 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจอมพลจากโรงเรียนเทศบาล 1 ถึง ประตูพลล้าน /20-8-62