ฉบับที่ 442 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563