ฉบับที่ 443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทึก ดีเซล) จำนวน 2 คัน /20-8-2562