ฉบับที่ 444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องกวนตะกอนใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 2 เครื่อง /20-8-2562