ฉบับที่ 469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจอมพลจากโรงเรียนเทศบาล 1 ถึง ประตูพลล้าน (ครั้งที่ 2) /23-8-2562