ฉบับที่ 467 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 4 /23-8-2562