ฉบับที่ 466 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยท่าตะโกแยกขวามือข้างบ้านเลขที่ 298 /23-8-2562