ฉบับที่ 464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเดชอุดม ซอย 14 /23-8-2562