ฉบับที่ 465 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจอมพลจากโรงเรียนเทศบาล 1 ถึง ประตูพลล้าน /23-8-2562