ฉบับที่ 475 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ19 (แยกวัดป่าแดนสงบ-สถานพินิจ) /23-8-2562