ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อุนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) /23-8-2562