ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย /26-08-2562