ฉบับที่ 490 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 /28-ส.ค.-2562