ฉบับที่ 492 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา /29-ส.ค.-2562