ฉบับที่ 504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ /4-ก.ย.-2562