ฉบับที่ 506 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารแผงกันสาดหน้าต่างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (คลินิคชุมชนอบอุ่นการเคหะ) /4-ก.ย.-2562