ฉบับที่ 509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคูเมือง 5 (นารายณ์รังสฤษดิ์) /4-ก.ย.-2562